Brainstorm: argh, dat imago…

Brainstorm: argh, dat imago…

Brainstorm: argh, dat imago…

Op 26 mei 2016 werd een vervolg gegeven aan de bijeenkomst van 24 maart; daar was onder andere naar voren gekomen dat we graag een bijdrage zouden leveren aan het ‘opfrissen’ van het imago van onze sector. Ook deze bijeenkomst is begeleid door Babette (ProBiblio).

Uit deze bijeenkomst zijn verschillende ideeën voortgekomen om verder uit te werken. Vanwege andere prioriteiten zijn deze nog niet actief opgepakt. Wordt vervolgd…